Palkkaa vai osinkoa? Paulan opinnäytetyö on valmistunut, lue lisää aiheesta!

Yrittäjän palkka- ja osinkoratkaisut ovat keskeisessä asemassa yrittäjän oman rahan tarpeen suunnittelussa. Usein yrittäjät nostavat jo palkkaa yhtiöistään, mutta tietyillä nettovarallisuusasteilla tai yrityksen tehdessä kovaa tulosta voi osingonjako tulla hyvinkin äkkiä ajankohtaiseksi kokonaisverotaakan alentamiseksi.

Profitcount on yhdessä työntekijämme Paulan kanssa työstänyt opinnäytetyötä, jossa tutkittiin rahannoston asteita ja sitä millä tasolla kannattaa YEL-vakuutetun yksityisyrittäjän nostaa palkan lisäksi myös osinkoa omasta osakeyhtiöstään. Työhön haastateltiin myös muutamia meidän asiakkaitamme, jonka kautta saimme tarkempaa tietoa asiakkaidemme tarpeista ja toiveista palkka- ja osinkoratkaisuissa.

Lisää Paulan opinnäytetyöstä voitte lukea: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019052311538. Tiesithän, että Profitcount tarjoaa yksilöllistä suunnittelua kaikille yrittäjäasiakkaillemme palkka- ja osinkoratkaisuissa.

Profitcount onnittelee Paulaa valmistumisesta ja hyvästä opinnäytetyöstä!