Suuri, merkillinen tulorekisteri

Kansallinen tulorekisteri tekee vahvasti tuloaan 1.1.2019. Aiheesta on kirjoiteltu mediassa pitkin vuotta. Mitä tulorekisteri ja sen käyttöönotto todellisuudessa tarkoittaa?

Tulorekisteri on sähköinen tietokanta, jonka yleisenä tavoitteena on tukea harmaan talouden torjuntaa kokoamalla yhteen paikkaan ja yksilötasolla palkka-, eläke- ja etuustiedot yksilötasolla. Tiedon tuottajat, esimerkiksi palkanlaskijat, ilmoittavat tiedot ansiotuloista tulorekisteriin sekä reaaliaikaisesti että maksukohtaisesti. Tulorekisterin käyttöönotto on jaettu useaan eri vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa tulorekisteriin ilmoitetaan tiedot palkoista ja ansiotuloista. Vuodesta 2020 alkaen tulorekisteriin ilmoitetaan myös eläke- ja etuustiedot. Tietoja käyttävät 1.1.2019 lähtien Verohallinto, KELA, Työttömyysvakuutusrahasto sekä työeläkelaitokset ja ETK. Vuonna 2020 mukaan käyttäjiin tulevat muun muassa Tilastokeskus, Koulutusrahasto, vahinkovakuuttajat, työttömyyskassat ja työsuojeluviranomainen.

Mitä tulorekisteri tarkoittaa työnantajan, palkanlaskijan ja tulonsaajan näkökulmasta?

Työnantajan näkökulmasta tulorekisteri yksinkertaistaa ilmoittamisvelvollisuutta. Tulorekisteri korvaa vuosi-ilmoitukset Verohallintoon, Työttömyysvakuutusrahastoon sekä työeläkelaitoksiin, mutta pakottaa palkanmaksajat ilmoittamaan tulorekisteriin palkkatiedot – myös palkkaennakot ja maksetut korvaukset (esimerkiksi kilometri- ja päivärahakorvaukset) – viiden päivän sisällä siitä, kun tulo on ollut saajan käytössä. Ilmoittajan on annettava myös täydentäviä tietoja, jotta viranomaiset saavat tulorekisteristä tarvitsemansa tiedon. Tulorekisterin tuomat edut ovat siis sen reaaliaikaisuus sekä tietojen kerääminen yhteen rekisteriin. Palkanlaskijan kannalta se puolestaan tarkoittaa aktiivista ilmoittamista jokaisesta palkan ja etuuden saajasta sekä kerrasta.

Tulonsaajan merkittävä etu tulorekisteristä on se, että hän saa jatkossa yhdestä paikasta tiedot palkastaan, eläkkeestään sekä maksetuista etuuksistaan reaaliaikaisesti. Tiedon käyttäjät puolestaan saavat tätä kautta kaikki ne tarvittavat tiedot, joita päätöksenteossaan tarvitsevat. Monien asioiden hoitaminen helpottuu, kun viranomaisille toimitettavien hakemusten liitteet eivät enää ole tarpeen. Tulorekisteri välittää tiedon käyttäjille ainoastaan ne tiedot, joihin kullakin tiedon käyttäjällä on oikeus, eikä se luo uusia oikeuksia viranomaisille.

Paperisota vähenee tulorekisterin myötä

Myös paperisota vähenee tulonsaajan osalta. Puutteet ilmoitusten antamisessa on todettavissa hyvin pian palkanmaksun jälkeen, eikä vasta myöhemmin seuraavana vuonna saapuvalta veroilmoitukselta tai työeläkeotteelta. Palkanmaksajan osalta tulorekisteri poistaa vuosi-ilmoitukset eri viranomaistahoille, mutta velvoittaa puolestaan reaaliaikaiseen ilmoittamiseen maksu- ja maksunsaajakohtaisesti. Toisaalta tämä ja täydentävien tietojen ilmoittaminen järjestelmään helpottaa esimerkiksi erinäisten KELA-hakemusten tekemistä siinä kohtaan, kun KELA saa tulorekisterioikeutensa ja pääsee itse katsomaan palkansaajaa koskevat tiedot. Tämä on valtava parannus aiempaan, ottaen huomioon byrokratian hitaat rattaat yhdistettynä postitse lähetettävien liitteiden toimitusaikoihin.

Otamme uuden kansallisen tulorekisterin positiivisin mielin vastaan ja toimimme asiakkaidemme tukena tämän muutoksen edessä. Profitcount tiedottaa palkanlaskenta-asiakkaitaan tulorekisterin käytännön muutoksista vielä erillisillä henkilökohtaisilla tiedotteilla syksyn aikana.

 

Hyvää syksyn jatkoa!

Annukka Miikki