Seloste käsittelytoimista, Henkilötietosuoja-asetus, Yrityspalvelu Profitcount Oy

Rekisterinpitäjän ja mahdollisen yhteisrekisterinpitäjän, rekisterinpitäjän edustajan ja tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot:
Yrityspalvelu Profitcount Oy, edustaja: Markus Seppänen, Sörnäistenkatu 2, 00580 Helsinki, puh. 010-4209700.

Käsittelyn tarkoitukset:
Veroilmoitukset, palkanlaskenta ja osingot sekä niihin kuuluvat lakisääteiset vuosi-ilmoitukset. Asiakastietoja laskutusta, toimituksia sekä asiakastiedotteita varten.

Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä:
Asiakkaidemme työntekijä- ja asiakasrekisterit.

Henkilötietojen vastaanottajien ryhmät, joille henkilötietoja on luovutettu tai luovutetaan:
Vastaanottajaryhmä on Profitcountin henkilökunta sekä taloushallinto-ohjelma Visma Fivaldi. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Tarvittaessa tiedot henkilötietojen luovuttamisesta EU-alueen ulkopuolelle:
Profitcount ei luovuta tietoja EU:n ulkopuolelle, ellei asiakas sitä pyydä.

Mahdollisuuksien mukaan eri tietoryhmien poistamisen suunnitellut määräajat:
Lain puitteissa kirjanpidon- ja palkanlaskennan vaatiman säilytysajan.

Mahdollisuuksien mukaan yleinen kuvaus käsittelyn turvallisuuden varmistamiseksi toteutetuista teknisistä ja organisatorisista turvatoimista:
Koneillamme ja ohjelmissamme on salasanat. Henkilökunta on allekirjoittanut salassapitosopimuksen. Ulkopuolisilla ei ole pääsyä organisaation tiloihin, silloin kun henkilökunta ei ole paikalla. Käyttämällämme IT-tuella ei ole pääsyä koneillemme ilman valvontaa, eikä heillä ole pääsyä Fivaldiin.