Verovapaat korvaukset vuonna 2021

Verovapaat matkakustannusten korvaukset on vahvistettu. Verovapaan kotimaan kokopäivärahan määrä on ensi vuonna 44 euroa, osapäivärahan määrä 20 euroa ja ateriakorvauksen 11 euroa. Verovapaa kilometrikorvaus on 44 senttiä kilometriltä.

Vuoden 2021 luontoisetuarvot on määrätty. Ravintoedussa on huomioitu koronapandemian vuoksi lisääntynyt etätyöskentely, ja aterian lisäksi lounaskorttia tai -seteliä voi käyttää aterian kuljettamisesta aiheutuneisiin kustannuksiin. Ateriasta ja sen kuljetuksesta aiheutuneiden kustannusten yhteismäärä voi olla enintään 10,90 euroa ateriaa kohden.

Työsuhdepolkupyöräetu on uusi verovapaa etu. Hallituksen esityksessä on esitetty, että työnantajan tarjoama työsuhdepolkupyöräetu säädetään työntekijälle verovapaaksi eduksi 1200 euroon saakka vuodessa. Polkupyöräetu olisi verovapaa vastaavin edellytyksin myös silloin, kun se olisi osana liikkumisen palvelupakettia. Käytetty etu vähentäisi työsuhdematkalipun verovapaata enimmäismäärää. Mikäli polkupyöräedun arvo on alle 1200 euroa vuodessa, työntekijälle ei käytännössä tule veroseurauksia, vaan etu on verovapaa.

Lisää tärkeitä lukuja löytyy: https://www.yrittajat.fi/yrittajan-abc/tyonantajan-abc/tyonantajamaksut/tarkeita-lukuja-2021-638673

Lähde: Suomen Yrittäjät