Vuoden 2022 tärkeät luvut

Vuosi vaihtuu jälleen ja se tuo jälleen mukanaan muutoksia palkkahallintoon niin sosiaalimaksujen suhteen kuin esimerkiksi verovapaiden matkakorvausten ja luontoisetujen verotusarvojen suhteen. Alle olemme listanneet vuodelle 2022 vahvistettuja tärkeitä lukuja.

 

Vuoden 2022 mukana tulevat uudet arvot esimerkiksi lounasedulle sekä verovapaille matkakustannusten korvauksille

Vuonna 2022 lounasedun minimiarvo 7,15 € ja maksimiarvo 11,30 €.

Verovapaan kotimaan kokopäivärahan määrä on 45 euroa, osapäivärahan 20 euroa ja ateriakorvauksen 11,25 euroa.

Verovapaa kilometrikorvaus on 46 senttiä kilometriltä.

 

Työnantajan sekä työntekijän sosiaalivakuutusmaksut vuodelle 2022

Työntekijän maksut vuonna 2022

Työntekijän työeläkemaksu 7,15%

– jos työntekijä 17–52 -vuotias

Työntekijän työeläkemaksu 8,65%

– jos työntekijä 53–62 -vuotias

Työntekijän työeläkemaksu 7,15%

– jos työntekijä 63–67-vuotias

Työntekijöiden keskimääräinen maksuosuus 7,45%           

Työttömyysvakuutusmaksu 1,50%

– peritään ajalla 1.1. – 31.7.2022, jos työntekijä 17–64 -vuotias

– peritään 1.8.2022 alkaen, jos työntekijä 18 -vuotias (syntymäpäivää seuraavan kuukauden alusta)

Ns. osa-omistajan työttömyysvakuutusmaksu 0,74%

Vakuutetun sairausvakuutusmaksut (sisältyvät ennakonpidätykseen)

Päivärahamaksu 1,18%

– maksuvelvollisia 16–67 -vuotiaat

– vuonna 2022 maksua ei peritä alle 15 128 euron vuosityötuloista

Yrittäjien päivärahamaksu 1,32%

Sairaanhoitomaksua peritään palkka- ja työtuloista 0,53%

Ns. minipidätys vakuutuspalkasta ulkomaantyössä 1,71%

– kun ulkomaantyötulo tai vakuutuspalkka on vähintään 15 128 euroa vuodessa.

– peritään yleensä lähdeveron lisäksi

Ns. minipidätys vakuutuspalkasta ulkomaantyössä 0,53%

– kun ulkomaantyötulo tai vakuutuspalkka on alle 15 128 euroa vuodessa.

– peritään yleensä lähdeveron lisäksi

 

Työnantajan maksut vuonna 2022

Työnantajan sairausvakuutusmaksu  1,34%

– maksetaan, jos työntekijä on 16–67- vuotias

– kaikki työnantajat myös valtio, kunta ja seurakunta

Tilapäisen työnantajan TyEL-maksu 25,85%

TyEL- perusmaksu 25,85%

– Kun työnantajan palkkasumma oli alle 2 169 000 euroa vuonna 2020

– Kun palkkasumma oli yli 2 169 000 euroa ilman asiakashyvitystä, maksutappioalennusta ja suuruusalennusta.

– Myös ns. maksuluokka ja sen alennukset vaikuttavat suuremmilla työnantajilla maksun suuruuteen

Työnantajien keskimääräinen kokonaismaksu 24,85%

– maksussa on otettu huomioon asiakashyvitykset ja muut alennukset.

Työnantajien keskimääräinen maksu ilman työntekijän maksua 17,40%

Työttömyysvakuutusmaksu 0,50%

– 2 197 500 euron palkkasummaan asti

Työttömyysvakuutusmaksu 2,05%

– 2 197 500 euron ylittävän palkkasumman osalta

Työttömyysvakuutusmaksu ns. osaomistajan palkasta 0,50%

Työnantajien keskimääräinen työttömyysvakuutusmaksuprosentti 1,51%

Tapaturmavakuutusmaksu keskimäärin 0,70%

Ryhmähenkivakuutusmaksu keskimäärin 0,06%

 

Ihanaa vuodenvaihdetta ja onnellista uutta vuotta toivoen,

Profitcount Oy:n Palkkatiimi